Automatikus küldésű tranzakciós e-mailek

Automatikus küldés beállítása

A tájékoztató e-mailek a megrendelésék aktuális állapotára vonatkozó tájékoztatásként kerülnek kiküldésre az ügyfeleknek. A tájékoztató e-mailek beállítását a Beállítások → E-mailek → Automatikus küldés menüpontban találja.

Rendszerműveletek

Az első könyvjelzőben azok a rendszerinformációs e-mailek találhatók, melyek automatikusan kerülnek kiküldésre az ügyfeleknek (01. ábra). Amennyiben közvetlenül szeretné szerkeszteni ezeket az e-maileket, kattintson rá az adott e-mailre, majd válassza ki a fenti könyvjelzőben a Sablon szerkesztése lehetőséget. A sablon beállítására vonatkozó részletes információkat az E-mail sablonok bejegyzésünkben találja.

Javasoljuk, hogy ügyfeleinek küldött tranzakciós e-mailjeit módosítsa a magyar jogszabályoknak megfelelően. Például: a rendelést visszaigazoló e-mailnek mellékletként vagy linkként tartalmaznia kell az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot. A tranzakciós e-mailekhez letölthető sablonokat találhat a shoptet.hu/letoltes/ oldalon.

Az e-mailekhez további címzetteket is hozzárendelhet (01. ábra).

01. ábra
01. ábra

Azok az automatikus e-mailek, melyek a Rendszerműveletek (Beállítások → E-mailek → Automatikus küldés) menüpont alatt beállításra kerültek, nem csak az ügyfeleknek, de a webáruház e-mail címére is elküldhetők. Ezek rendszerint olyan eseményekre vonatkoznak, mint az Értesítés a webáruház megrendeléséről

Ahhoz, hogy ilyen e-mailt kapjon, be kell állítani fogadóként a Webáruház fő e-mail címét. Kattintson a rendszerműveletek részleteibe és jobbra a fent könyvjelzőben a Címzett hozzáadása gombra.

A párbeszédablakban a címzett mezőnél válassza ki a megfelelő lehetőséget.

A Webáruház fő e-mail címét a Beállítások → Alapbeállítások → Áruház beállítása menüpont alatt állíthatja be. Az Elérhetőség az ügyfelei számára szekcióban ez rögtön a második sor.

02. ábra
02. ábra

Amennyiben még mellékletet is szeretne az e-mailhez csatolni, ezt az e-mail szerkesztőben teheti meg (03. ábra).

03. ábra
03. ábra

Rendelések állapotai

A második könyvjelzőben feltüntetésre került minden olyan rendelési állapot, amely a webáruházában fellelhető. Ezek rendszerállapotok, de itt találja meg a saját maga által létrehozott állapotokat is. Ezekhez az állapotokhoz utólag létrehozhatja az e-maileket, melyek a változások által automatikusan kiküldésre kerülnek (04. ábra).

04. ábra
04. ábra

Kattintson a sablon nevével jelzett sorra. Szerkessze meg az e-mail szövegét, majd válassza a Mentés gombot (05. ábra). A szimbólumokat használhatja, melyek átírják az adott értéket. Ezeknek az e-maileknek a segítségével el tudja küldeni a megrendelésnél létrehozott dokumentumokat (számlát, szállítólevelet stb.) is, a helyes elküldéshez viszont ezeknek a dokumetumoknak már elkészítettnek kell lenniük.

05. ábra
05. ábra

E-mail sablonok

Az utolsó könyvjelzőben megtalálja azoknak a leggyakrabban használt e-maileknek az előre beállított sablonjait, melyek az automatikus e-mailekhez és valamelyik művelethez (átutalásos fizetés, kézbesítési és számlázási cím stb.) kötődnek (06. ábra). Esetleg lemásolhatja azokat, vagy akár inspirációt is meríthet belőlük. Az e-mail sablonokhoz a dokumentum szerkesztése végén is hozzárendelhető a melléklet.

A további információkat az E-mail sablonok bejegyzésben találja.

06. ábra
06. ábra

Tájékoztató e-mailek

A tájékoztató e-maileket az adminisztrációban a Beállítások → E-mailek → Tájékoztató e-mailek menüpont alatt találja (07. ábra). Ebben a szekcióban helyezheti el a saját maga által létrehozott e-maileket. Az e-maileket a megrendelések, számlák, díjbekérők, jóváírások illetve szállítólevelek részleteiből manuálisan kiküldheti az ügyfeleinek.

Ezeket az e-maileket használhatja olyan kiegészítő információk küldése esetén is, melyek általában nincsenek benne a rendelési állapotokban és a rendelési visszaigazolásban.

Az új tájékoztató e-mailt a Hozzáadás gombbal illesztheti be. Az e-mail elnevezését, tárgyát és szövegét ugyanúgy tudja beállítani, mint a bizonylatokét, és a részletezésben megjelenik az elküldés lehetősége. Az e-mail nevére kattintva az szerkeszthetővé válik. 

A tájékoztató e-mailek sorrendjét a legutolsó oszlopban lévő kék ikon húzásával változtathatja meg. Amilyen sorba rendezte az e-maileket, olyan sorrendben jelennek majd meg a megrendelés részleteiben, ha rámozgatja az egeret a megrendelés felső eszköztárában az E-mail gombra.

Az egyes oszlopokban lévő nyilak nem az e-mailek végleges sorba rendezésére szolgálnak, kizárólag a webáruház adminisztrátorának az áttekintését segítik.

A piros kereszttel jelölt ikon törli az e-mailt (07. ábra).

07. ábra
07. ábra

A tájékoztató e-mail elküldésére vonatkozó feljegyzés az Előzmények könyvjelzőn közvetlenül az adott megrendelés részleteiben jelenik meg.

Milyen szimbólumok alkalmazhatók a tájékoztató e-mailekben?

A következő szimbólumok automatikusan behelyettesítik a megfelelő értéket az adott megrendelésnél. Ha például az e-mailbe beteszi, hogy az Ön #ORDER_CODE# sz. megrendelése teljesítésre került, az ügyfélnél az e-mailben a szimbólum helyett az adott megrendelés száma, azaz az Ön 2011000050 sz. megrendelése teljesítésre került jelenik meg.

Minden dokumentumnál általános:

KódLeírás
#DOCUMENT_TYPE#

Dokumentum neve, pl.: Számla, Jóváírás, Megrendelés stb.

#DOCUMENT_NUMBER#Dokumentum száma
#WEBSITE_NAME#A webáruházának a neve (az Áruház beállításában kell megadni)
#PROJECT_PHONE#A szimbólum bemásolja a Beállítások → Alapbeállítások → Áruház beállítása → elérhetőség az ügyfelei számára résznél beállított telefonszámot
#PROJECT_ICQ#Az ön icq fiókjának a száma
#BANK_ACCOUNT#Bankszámlaszám, meg kell adni minden pénznem részleteiben 
#QR_CODE#A rendelés kifizetéséhez generált QR kód. Alkalmazásához mind a három adatot be kell írni a bankszámlához a Beállítások→ Alapbeállítások → Pénznemek menüpontban (azaz a bankszámlaszámot, az IBAN és a BIC kódot). A bankszámlaszám nem tartalmazhat szóközöket.
#IBAN#Bankszámlaszámot IBAN formátumban, minden pénznem részleteiben meg kell adni
#BIC#Bank SWIFT kódja, minden pénznem részleteiben meg kell adni

Megrendelés (+ számla és díjbekérő, jóváíró számla és szállítólevél csak akkor, ha fel van rajtuk tüntetve a megrendelés száma):

KódLeírás
#ORDER_DATE#Rendelés dátuma
#ORDER_DATETIME#Rendelés létrehozásának dátuma és időpontja
#ORDER_CODE#Rendelés kódja (száma)
#ORDER_WEIGHT#Megrendelés össztömege
#ORDER_STATUS#Rendelés állapota
#ORDER_STATUS_ID#A rendelés állapotának azonosító száma (feltételes beillesztésre is alkalmazható, pl.: #TEMPLATE[ORDER_STATUS_ID=4].orderContent)
#PRICE_WITH_VAT#Rendelés teljes ára áfával együtt
#PRICE_VAT#Rendelés teljes áfája
#PRICE_ROUNDING#Az ár kerekítésének mértéke
#SHOP_REMARK#A kereskedő megjegyzése a rendeléshez.
#EXCHANGE_RATE#Az az árfolyam, ami a rendelés megvalósulásának időpontjában beállításra került
#CURRENCY#Az a pénznem, amelyben a rendelés teljesítésre került
#ONLINE_PAYMENT_BUTTON#Hivatkozás az online fizetés lehetőségére
#PACKAGE_URL#Küldemény URL (helyes megjelenítéséhez meg kell adni a csomag számát)
#ADDITIONAL_INFO_TABLE#Minden kiegészítő információt, beleértve a sorok nevét is, tartalmazó táblázat
#ADDITIONAL_INFO_1,2,..-6#Az egyes kiegészítő információk tartalma - 1-6. sor
#REMARK#Ügyfél megjegyzése a megrendeléshez
#EMAIL#Ügyfél e-mail címe
#PHONE#Ügyfél telefonszáma
#FULL_NAME#Ügyfél teljes neve
#IDENTIFICATION_NUMBER#Ügyfél azonosítószáma
#COMPANY#Ügyfél vállalati számlázási címe
#STREET#Utca
#HOUSE_NUMBER#Házszám
#ADDITIONAL#Kiegészítő információk a fizetéshez
#CITY#Település
#DISTRICT#Kerület
#ZIP#Ügyfél postai irányítószáma
#COUNTRY#Ügyfél országának neve
#COMPANY_ID#Cégjegyzékszám
#VAT_ID#Adószám
#DELIVERY_FULL_NAME#Ügyfél teljes neve a kézbesítéshez
#DELIVERY_COMPANY#Vállalat kézbesítési címe
#DELIVERY_STREET#Az út neve a kézbesítéshez
#DELIVERY_HOUSE_NUMBER#Házszám a kézbesítéshez
#DELIVERY_CITY#Település neve a kézbesítéshez
#DELIVERY_DISTRICT#Kerület megnevezése a kézbesítéshez
#DELIVERY_ZIP#Irányítószám megadása a kézbesítéshez
#DELIVERY_COUNTRY#Ország neve a kézbesítéshez
#YEAR_SHORT#Jelenlegi év
#PACKAGE_NUMBER#Csomag száma
#TEMPLATE.orderContent#

Rendelés tartalma (mit vásárolt az ügyfél, szállítási és fizetési mód) táblázatos kivonatban.

A táblázat tartalma vezérlő változók segítségével befolyásolható:

  • #TEMPLATE.orderContent[showAvailabilityOrder=1]# - a feltételezett raktári elérhetőséggel jeleníti meg az oszlopot a megrendelés teljesítése előtt, csak a rendelés teljesítésének pillanatában alkalmazható
  • #TEMPLATE.orderContent[showAvailabilityCurrent=1]# - az aktuális raktári elérhetőséggel jeleníti meg az oszlopot - elsősorban az ügyfél rendelésének állapotáról történő tájékoztatására tudja használni a későbbi kommunikáció során
  • #TEMPLATE.orderContent[showRemainingAmount=1]# - főleg a webáruház e-mailjeihez használatos - megjeleníti a rendelés teljesítése után megmaradt raktári hozzáférhetőséget
Váltakozva kombinálható, például: #TEMPLATE.orderContent[showAvailabilityOrder=1,showRemainingAmount=1]#.
A táblázat megjelenése az e-mail elejére beillesztett CSS fájlon keresztül befolyásolható.

Számla, díjbekérő és jóváíró számla:

KódLeírás
#INVOICE_CODE#Számla száma (kizárólag számla és jóváírás).
#INVOICE_PROFORMA_CODE#Díjbekérő száma (kizárólag számla és díjbekérő)
#INVOICE_CREDITNOTE_CODE#Jóváíró száma (kizárólag jóváírás)
#INVOICE_BANK_ACCOUNT#Dokumentumban feltüntetett számla
#INVOICE_IBAN#Dokumentumban feltüntetett IBAN
#INVOICE_BIC#Dokumentumban feltüntetett BIC
#INVOICE_BILLING_METHOD_NAME#Fizetési mód neve
#INVOICE_REMARK#Megjegyzés a dokumentumhoz
#PRICE_WITH_VAT#Áfás összeg
#PRICE_VAT#ÁFA
#PRICE_ROUNDING#Kerekítés
#PRICE_WITHOUT_ROUNDING#Kerekítés nélküli összeg
#VARIABLE_SYMBOL#Fizetésazonosító szám
#CONSTANT_SYMBOL#Állandó azonostó
#SPECIFIC_SYMBOL#Speciális azonosító
#DUE_DATE#Esedékesség dátuma
#TAX_DATE#Adóköteles teljesítés dátuma (kizárólag számla és jóváírás)
#EXCHANGE_RATE#Valutaátszámítási együttható (kizárólag számla és jóváírás)

Szállítólevél:

KódLeírás
#DELIVERYNOTE_CODE#Szállítólevél száma
#DELIVERYNOTE_DATE#Kiadás dátuma
#DELIVERYNOTE_REMARK#Megjegyzés a dokumentumhoz
#EMAIL#Ügyfél e-mail címe
#PHONE#Ügyfél telefonszáma
#FULL_NAME#Ügyfél teljes neve
#IDENTIFICATION_NUMBER#Ügyfél azonosítószáma
#COMPANY#Ügyfél vállalata
#STREET#Utca
#HOUSE_NUMBER#Házszám
#ADDITIONAL#Kiegészítő információk a fizetéshez
#CITY#Település
#DISTRICT#Kerület
#ZIP#Ügyfél postai irányítószáma
#COUNTRY#Ügyfél országának neve
#COMPANY_ID#Cégjegyzékszám
#VAT_ID#Adószám
#DELIVERY_FULL_NAME#Ügyfél teljes neve a kézbesítéshez
#DELIVERY_COMPANY#Kézbesítési vállalat
#DELIVERY_STREET# Az út neve a kézbesítéshez
#DELIVERY_HOUSE_NUMBER#Házszám a kézbesítéshez
#DELIVERY_ADDITIONAL#Szállításra vonatkozó kiegészítő információk (például Csomagküldő csomagpont)
#DELIVERY_CITY#Település neve a kézbesítéshez
#DELIVERY_DISTRICT# Kerület megnevezése a kézbesítéshez 
#DELIVERY_ZIP# Irányítószám megadása a kézbesítéshez 
#DELIVERY_COUNTRY# Ország neve a kézbesítéshez 
#SHIPPING_NAME#Kiválasztott szállítás neve

Hogyan állítható be a csomag nyomonkövetése?

Amennyiben a küldemény száma kitöltésre kerül (lent található a megrendelések részleteiben) és a megfelelő szállításnál be van állítva a szállítást végző vállalat (például Magyar Posta), úgy az e-mail a #PACKAGE_URL# és #PACKAGE_NUMBER# jelekkel küldhető el. Az ügyfél megkapja a küldemény számát és a nyomonkövetéséhez a linket.