Termékek kategóriákba rendezése

A termékeket különféle módon rendezheti a kategóriákban. Beállíthat általános termékválogatást az összes kategóriára vonatkozóan, illetve beállíthatja a rendezést az egyes kategóriákban külön-külön is.

Általános rendezési beállítások

A termékek sorrendjének tömeges beállításához lépjen be a Beállítások → Termékek → Termékek megjelenítése szekcióba és az Alapértelmezett termék rendezése szerint oszlopból válassza ki a sorrendfelállításhoz szükséges értéket. (01. ábra)

A termékeket a kategóriákban keresettségük, áruk, neveik, kezdőbetűik, kódjuk és prioritásuk szerint lehet sorrendbe helyezni.

01. ábra
01. ábra

Rendezés prioritás szerint

A prioritás azt jelenti, hogy a termékeket az ön által megadott számértékek szerint rendezi. A beállításhoz ugorjon a Termékek → Termékek menüpontba, és a pici háromszög ikonnal válassza ki az adott kategóriát. (02. ábra)

Megjelenik egy új Prioritás mező. Ide írja be a termékek igényelt sorrendjét az adott kategóriában. Ahhoz, hogy a beállítás működjön, be kell állítani a prioritás szerinti sorrendfelállítást (vagy általánosan vagy kategóriák szerint).

02. ábra
02. ábra

Ha az adott terméknél nincs kitöltve a prioritás, automatikusan 0-ra, tehát a lehető legkisebb számra állítódik.

Egyes kategóriák rendezése

Ha az egyes kategóriákat másképp szeretné beállítani, lépjen a Termékek → Termékkategóriák menüpontba és kattintson arra a konkrét kategóriára, amelynek sorrendjét módosítani kívánja.

Itt válassza ki a További beállítások lehetőséget, illetve azt a képletet, amely szerint a kategória termékeit rendezni kell. (03. ábra)

03. ábra
03. ábra